Menu Zamknij

Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych


Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych

Data publikacji: 15.12.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, zawartą z ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

Wartość umowy – 6 779 535,00 zł netto. Termin wykonania – do 31 III 2019 r.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na fakt, że wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.