Menu Zamknij

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2012


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2012

Data publikacji: 01.06.2012

W dniu 1 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2012.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 z uprawnieniami:

  • wpis do KRS pod Nr 339379
  • wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr. 3546

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.