Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. za rok 2011


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. za rok 2011

Data publikacji: 10.06.2011

W dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2011.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, posiadająca następujące uprawnienia:

– wpis do KRS pod Nr 0000339379,

– wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr.3546.

Firma KPMG Audyt badała sprawozdania finansowe PROCHEM S.A. w latach 1993 – 1996 oraz w roku 2010.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.