Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. za rok 2010


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. za rok 2010

Data publikacji: 12.06.2010 

W dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2010.Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, posiadająca następujące uprawnienia:

  • wpis do KRS pod Nr 0000339379,
  • wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr.458,

Firma KPMG Audyt badała sprawozdania finansowe PROCHEM S.A. w latach 1993 – 1996.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.