Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A.


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2018, 2019

Data publikacji: 12.06.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza PROCHEM S.A., zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 9) Statutu Spółki, wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2018 oraz 2019.

Wybrana została firma Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), przy ul. Wiśniowej 40, nr KRS 0000375656, posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3704.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Misters Audytor Adviser sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Umowa z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. zostanie zawarta na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2018-2019.