Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017

Data publikacji: 01.06.2017

W dniu 31 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza PROCHEM S.A., zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 9) Statutu Spółki, wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017.

Wybrana została firma BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 12, nr KRS 293339, posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3355.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego audytora w następującym zakresie: w 2017 r. dwóch pracowników Emitenta uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez BDO sp. z o.o. pn. „Opłacanie składek ZUS 2017. Najnowsze zmiany wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców”. Ponadto BDO sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003.

Umowa z BDO sp. z o.o. zostanie zawarta na okres jednego roku.