Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2014


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2014

Data publikacji: 06.06.2014

W dniu 6 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2014.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, z uprawnieniami:
– wpis do KRS pod Nr 339379,
– wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr 3546.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.