Menu Zamknij

Wniesienie przez PERN S.A. skargi kasacyjnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie p-ko PERN S.A.


Wniesienie przez PERN S.A. skargi kasacyjnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 19.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał od swojego pełnomocnika, informację o wniesieniu przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu PERN S.A. skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19 / 2017 z 30 października 2017 r.


Po doręczeniu Spółce przez Sąd odpisu skargi kasacyjnej i zapoznaniu się z treścią skargi Spółka będzie miała możliwość złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.