Menu Zamknij

Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2010 rok przekazanego 29 kwietnia 2011r


Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2010 rok przekazanego 29 kwietnia 2011r

Data publikacji: 26.05.2011

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zadania Komitetu Audytu wymaganego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zostały powierzone Radze Nadzorczej PROCHEM S.A.