Menu Zamknij

Ustanowienie przez PROCHEM S.A. zabezpieczenia dla bankowej gwarancji zwrotu zaliczki


Ustanowienie przez PROCHEM S.A. zabezpieczenia dla bankowej gwarancji zwrotu zaliczki

Data publikacji: 11.06.2013

W dniu 10 czerwca 2013 r. PROCHEM S.A. otrzymał od BRE S.A. Oddział Korporacyjny w Warszawie podpisaną umowę, na mocy której Emitent ustanowił kaucję pieniężną stanowiącą zabezpieczenie udzielonej przez BRE S.A. w imieniu PROCHEM S.A. gwarancji zwrotu zaliczki. Kwota gwarancji wynosi 7 230 000 EUR, a okres jej ważności upływa 6 kwietnia 2016 roku. 

Beneficjentem gwarancji jest Fabryka Wosku Mineralnego z siedzibą w Swisłoczy na Białorusi. Wysokość złożonej kaucji wynosi 2 190 910 EUR. Kwota kaucji będzie się zmniejszać wraz ze zmniejszaniem się kwoty gwarancji w wyniku częściowego rozliczania udzielonej zaliczki.

Kwota kaucji pieniężnej przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.