Menu Zamknij

Umowy zastawu rejestrowego akcji i udziałów pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. a mBank S.A.


Umowy zastawu rejestrowego akcji i udziałów pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. a mBank S.A.

Data publikacji: 30.12.2016

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał od spółki zależnej Prochem Inwestycje Sp. z o.o. informacje o zwrocie w dniu 29 grudnia 2016 roku przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisanych następujących umów:

1. Umowa zastawu rejestrowego na rzecz mBanku S.A. 8.874 udziałów spółki zależnej Predom Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 443.700 PLN, stanowiących 74,86 % udziału w kapitale spółki i dających prawo do 66,08 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
2. Umowa zastawu rejestrowego na rzecz mBanku S.A. 176.455 akcji spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A., o łącznej wartości nominalnej 882.275 PLN, stanowiących 73,01 % udziału w kapitale spółki i dających prawo do takiego samego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.


Powyższe zastawy rejestrowe zostały ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 28.000.000 PLN i stanowią zabezpieczenie finansowania udzielonego Emitentowi w formie Linii Wieloproduktowej przez mBank S.A., o przyznaniu którego Emitent poinformował w dniu dzisiejszym w raporcie bieżącym nr 29/2016.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a mBank S.A. lub osobami nim zarządzającymi nie istnieją inne powiązania poza standardowymi usługami bankowymi świadczonymi przez mBank S.A. na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Powyższe umowy zastawu zostały uznane za znaczące, gdyż wartość księgowa zastawionych akcji i udziałów wynosi ok. 15,1 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.