Menu Zamknij

Udzielenie zabezpieczenia w sprawie z udziałem Emitenta i akcjonariuszy Emitenta


Udzielenie zabezpieczenia w sprawie z udziałem Emitenta i akcjonariuszy Emitenta

Data publikacji: 02.02.2018

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 01 lutego 2018 r. do siedziby Emitenta doręczono postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie z wniosku Value Fund Poland Activist FIZ z siedzibą w Warszawie z udziałem Emitenta oraz Stevena Tappana, Konrada Młynarza, Andrzeja Karczykowskiego, Marka Garlińskiego, Jarosława Stępniewskiego, Marka Kiersznickiego, Macieja Kality, Krzysztofa Marczaka, Jana Milczarczyka, Piotra Wowkonowicza, Barbary Auguścińskiej-Sawickiej, Adama Parzydła, Tomasza Winnickiego, Zdzisława Rokity, Grzegorza Piotrowskiego, Zofii Kaczor, Macieja Grzybowskiego, o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Wskazanym postanowieniem Sąd Okręgowy postanowił udzielić zabezpieczenia, przed wszczęciem postępowania z powództwa Value Fund Poland FIZ roszczeń o ustalenie, że ww. osoby nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Emitenta, poprzez zakazanie wykonywania ww. osobom prawa głosu z akcji Emitenta, na czas trwania postępowania.

Sąd jednocześnie wyznaczył Value Fund Poland FIZ z siedzibą w Warszawie dwutygodniowy termin na wniesienie powództwa, pod rygorem upadku zabezpieczenia. Emitent nie posiada informacji, czy pozew przeciwko Emitentowi i ww. akcjonariuszom został wniesiony. W przypadku otrzymania odpisu takiego pozwu, Emitent niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Emitentowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Value Fund Poland FIZ.