Menu Zamknij

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010r.


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010r.

Data publikacji: 24.07.2010

Uchwały porządkowe,

1.      Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:

                              1 378 091   głosów ,,za’’

                              0 głosów wstrzymujących się,

                              0 głosów przeciw.2.     Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie , przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:

                              1 378 091   głosów ,,za’’

                              0 głosów wstrzymujących się,

                              0 głosów przeciw.

3        Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

                             1 378 091 głosów ,,za’’

                             0 głosów wstrzymujących się,

                             0  głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 1

1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uzupełnia skład Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. wybierając w głosowaniu tajnym Pana Adama Parzydła, jako członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII wspólnej, kadencji.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w   głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

            1 092 118 głosów ,,za’’

            285 973 głosów wstrzymujących się,

            0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 2

1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu  spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010r.

Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr2

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf  (tekst jednolity )

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w   głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:

           1 378 091   głosów ,,za’’

           0   głosów wstrzymujących się,

           0   głosów przeciw.