Menu Zamknij

Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę zależną


Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Data publikacji: 21.12.2012

W dniu 21 grudnia 2012 r. PROCHEM S.A. otrzymała informację od spółki zależnej Elektromontaż Kraków S.A. o rozwiązaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. na zasadzie porozumienia stron znaczącej umowy zawartej w dniu 18 maja 2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczył Elektromontaż Kraków S.A..

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą materiałów i montażem urządzeń oraz wyposażenie obiektu PADEREVIANUM II Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O zawarciu ww. umowy emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12 w dniu 30 maja 2011 r.

Przyczyną rozwiązania umowy jest aktualna kondycja finansowa Lidera Konsorcjum firmy Budostal 2 oraz inne niemożliwe do przewidzenia na etapie ofertowania i podpisywania umowy okoliczności. W wyniku rozwiązania ww. umowy portfel posiadanych zleceń Elektromontażu Kraków S.A. ulegnie zmniejszeniu o około 4 miliony PLN.