Menu Zamknij

Rezygnacja z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2016


Rezygnacja z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2016

Data publikacji: 24.02.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 roku, w którym PROCHEM S.A. poinformował o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, Zarząd PROCHEM S.A. informuje niniejszym, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku.

Pozostałe terminy publikowania raportów, określone w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku nie ulegają zmianie.