Menu Zamknij

Rekomendacja Zarządu Spółki PROCHEM S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015


Rekomendacja Zarządu Spółki PROCHEM S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Data publikacji: 28.04.2016

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28 kwietnia 2016 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015 przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu na:

• wypłatę dywidendy kwoty 1 558 000 zł (co stanowi 0,40 zł na jedną akcję).

• na kapitał rezerwowy kwoty 4 655 046,33 zł.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy: 30.06.2016 r.

Proponowany dzień wypłaty: 15.07.2016 r.