Menu Zamknij

Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych


Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych

Data publikacji: 25.11.2022

Zarząd PROCHEM S.A. („Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji PROCHEM S.A. ogłoszone przez Spółkę w dniu 07 listopada 2022 r. (raport bieżący nr 23/2022), do dnia zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. 23 listopada 2022 r.) złożonych zostało 38 Ofert Sprzedaży na łącznie 466 835 akcji.

Z uwagi na to, że oferta zakupu złożona przez Spółkę obejmowała skupienie 350 000 akcji, stopa redukcji złożonych Ofert Sprzedaży wyniesie 25,03%, zaś stopa ich alokacji 74,97%.

Transakcja skupu zaoferowanych do sprzedaży akcji zostanie zawarta i rozliczona w poniedziałek 28 listopada 2022 r.