Menu Zamknij

Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych


Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych

Data publikacji: 20.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o wyniku przydziału i alokacji ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki, w odpowiedzi na ofertę skupu akcji własnych ogłoszoną przez Spółkę w dniu 28 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 14 / 2018), zgodnie z którym:

  • złożono łącznie 161 ofert obejmujących łącznie 3.625.756 szt. akcji Spółki;
  • średnia stopa alokacji wyniosła 26,48 %;
  • średnia stopa redukcji wyniosła 73,52 %.


Jednocześnie, na podstawie informacji uzyskanych z Domu Maklerskiego mBanku, pośredniczącego w skupie akcji własnych, Spółka informuje,  że rozliczenie skupu akcji własnych nastąpi w  dniu  21 marca 2018 r.