Menu Zamknij

Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych


Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych

Data publikacji: 26.08.2021

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że powziął informację o wyniku przydziału i alokacji ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji PROCHEM S.A. ogłoszone przez Spółkę w dniu 5 sierpnia 2021 r. (raport bieżący nr 13 / 2021), zgodnie z którym:

  • złożono łącznie 24 oferty obejmujące łącznie 967.304 szt. akcji Spółki;
  • średnia stopa alokacji wyniosła 60,59 %;
  • średnia stopa redukcji wyniosła 39,41 %.

Jednocześnie, na podstawie informacji uzyskanych z mBanku S.A., pośredniczącego w skupie akcji własnych, Spółka informuje, że rozliczenie skupu akcji własnych nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2021 r.