Menu Zamknij

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję


Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Data publikacji: 26.05.2021

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając stosownie do postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki, powołała zarząd kolejnej kadencji w składzie:

  • Marek Kiersznicki – Prezes Zarządu Spółki,
  • Krzysztof Marczak – Wiceprezes Zarządu Spółki,
  • Michał Dąbrowski – Członek Zarządu Spółki,

na trzyletnią kadencję powierzając wskazanym osobom funkcje w zarządzie jak wyżej. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, kolejna kadencja zarządu Spółki ma rozpocząć się w dniu 25 czerwca 2021 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wskazane osoby nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, oraz nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Kiersznicki – CV

Krzysztof Marczak – CV

Michał Dąbrowski – CV