Menu Zamknij

Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji


Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji

Data publikacji: 10.06.2017

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 10 czerwca 2017 roku:

  • Marek Garliński
  • Andrzej Karczykowski
  • Krzysztof Obłój
  • Marcin Pędziński
  • Karol Żbikowski


Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji, tj. panów: Andrzeja Karczykowskiego, Krzysztofa Obłoja, Marcina Pędzińskiego i Karola Żbikowskiego, dostępne są na stronie internetowej Spółki Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – p. Marka Garlińskiego.

Wskazane wyżej osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.