Menu Zamknij

Powołanie członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Powołanie członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 11.06.2016

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że w dniu 11 czerwca 2016 r., w związku z odwołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej:

  • p. Michała Suflidę, oraz
  • p. Karola Żbikowskiego.


Zgodnie ze złożonym przez p. Michała Suflidę oświadczeniem, nie prowadzi on innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, która mogłaby być uznana za konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przedstawionym życiorysem zawodowym, p. Karol Żbikowski pełni obecnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta oznacza to, że p. Karol Żbikowski uczestniczy w konkurencyjnej dla emitenta osobie prawnej, jako członek jej organu.

Wskazane wyżej osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej.