Menu Zamknij

Powołanie Członka Rady Nadzorczej


Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Data publikacji: 24.06.2021

W nawiązaniu do raportu nr 5/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki p. Jarosława Stępniewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Jarosława Stępniewskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).


Zgodnie ze złożonym przez p. Jarosława Stępniewskiego oświadczeniem nie prowadzi on innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, która mogłaby być uznana za konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Stępniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.