Menu Zamknij

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej oraz zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki


Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej oraz zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki

Data publikacji: 04.04.2013

Zarząd Spółki Prochem S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4,5 mln zł w drodze emisji 4 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy.

Nowe udziały zostały objęte w następujący sposób:

  • 4 499 udziałów za cenę emisyjną 14 996 500 zł zostało objętych przez Look Finansowanie Inwestycji S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • 1 udział za cenę emisyjną 3 500 zł został objęty przez Prochem S.A.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki Irydion Sp. z o.o. wynosi 9 mln zł. Udział Prochem S.A. w kapitale Irydion Sp. z o.o. uległ zmniejszeniu do 50 %. Pozostałe 50 % udziałów jest w posiadaniu Look Finansowanie Inwestycji S.A.

Jednocześnie w dniu 3 kwietnia 2013 r. pomiędzy Irydion Sp. z o.o. i Look Finansowanie Inwestycji S.A. została podpisana umowa pożyczki na mocy, której Look Finansowanie Inwestycji S.A. udzieli do dnia 30 września 2013 r. spółce Irydion Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 15 mln zł.

Termin zwrotu pożyczki – 30 września 2018 r.

Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. Środki pieniężne pozyskane zarówno w ramach emisji nowych udziałów jak i pożyczki zostaną przeznaczone przez Irydion Sp. z o.o. na rozpoczęcie budowy budynku biurowo – usługowego pod nazwą Astrum Business Park w Warszawie.