Menu Zamknij

Podpisanie listu intencyjnego


Podpisanie listu intencyjnego

Data publikacji: 20.02.2018

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r., Emitent otrzymał podpisany list intencyjny zawarty z BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie wybudowania przez Emitenta, w formule Generalnego Wykonawstwa „pod klucz”, instalacji kogeneracji wraz z kotłem rezerwowo-szczytowym, pozwalającą na wyprodukowanie ok. 8 MW energii elektrycznej oraz ok. 30 t/h pary wraz z instalacjami towarzyszącymi, dla potrzeb Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”.

Uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi 37 650 000 zł netto.

Termin realizacji Strony określiły w liście intencyjnym na 31 maja 2019 r., pod warunkiem podpisania przez Strony umowy do dnia 15 marca 2018 r.