Menu Zamknij

Podpisanie listu intencyjnego


Podpisanie listu intencyjnego

Data publikacji: 03.07.2019

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r., Emitent zaakceptował warunki i podpisał list intencyjny wystawiony przez HYUNDAI Engineering CO., LTD z siedzibą w Seulu, Republika Korei, w przedmiocie zawarcia pomiędzy Emitentem a HYUNDAI Engineering CO., LTD umowy na usługi związane z wykonaniem części projektu budowlanego dla inwestycji Polimery Police, realizowanej przez HYUNDAI Engineering CO., LTD dla PDH Polska S.A.

Uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi 1.750.000 EUR netto.

Uzgodnienie pozostałych warunków umowy pomiędzy Emitentem a HYUNDAI Engineering CO., LTD i zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie do 60 dni od daty potwierdzenia przyjęcia warunków listu intencyjnego przez Emitenta.

Zawarcie umowy uzależnione jest od zgody inwestora – PDH Polska S.A. na wybór Emitenta jako podwykonawcy HYUNDAI Engineering CO., LTD.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.