Menu Zamknij

Otrzymanie informacji o złożeniu przez emitenta oferty o najniższej cenie


Otrzymanie informacji o złożeniu przez emitenta oferty o najniższej cenie

Data publikacji: 15.06.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95 informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał informację o złożeniu oferty o najniższej cenie w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Bibliotekę Narodową (Zamawiający) o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Cena oferty złożonej przez PROCHEM S.A. wynosi 39 970 582,17 zł brutto.
(Słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa i 17/100 złotych).

Kryteria oceny ofert:
Cena – 60%;
Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, instalacyjne, sprzęt i wyposażenie – 28%;
Doświadczenie (staż pracy) osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy – 12%.