Menu Zamknij

Odmówienie przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A.


Odmówienie przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A.

Data publikacji: 23.10.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 16/2018 z 19 marca 2018 r., informuje, że w dniu 22 października 2018 r. otrzymał od swojego pełnomocnika kopię postanowienia Sądu Najwyższego odmawiającego przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu PERN S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2017 z 30 października 2017 r.