Menu Zamknij

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez PROCHEM RPI Sp. z o.o. – Spółkę zależną PROCHEM S.A.


Nabycie aktywów o znacznej wartości przez PROCHEM RPI Sp. z o.o. – Spółkę zależną PROCHEM S.A.

Data publikacji: 24.02.2010 

W dniu 23 lutego 2010r. PROCHEM RPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 86 nowo utworzonych udziałów ITEL Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 301 000 złotych. Każdy udział ma wartość nominalną 3 500 złotych.Udziały zostały objęte po cenie nominalnej i opłacone gotówką. Inwestycja kapitałowa jw. ma charakter długoterminowy.Aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższonego kapitału Spółki ITEL z siedzibą w Gdyni:

  • PROCHEM RPI Sp. z o.o. będzie posiadała 23% kapitału tej Spółki
  • PROCHEM S.A. będzie posiadała 18,7% kapitału tej Spółki (obecnie 35%)

W sumie Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A. będzie posiadała w Spółce ITEL 41,7% kapitału.