Menu Zamknij

Korekta tematu raportu bieżącego nr 12 / 2022


Korekta tematu raportu bieżącego nr 12 / 2022

Data publikacji: 15.07.2022

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) koryguje temat raportu bieżącego nr 12/2022 („Raport”) z dnia 15 lipca 2022 r., w ten sposób, że nadaje mu brzmienie „zawarcie znaczącej umowy” i zastępuje nieprawidłowo oznaczony temat „podpisanie listu intencyjnego”.

Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.