Menu Zamknij

Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2017 r.


Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2017 r.

Data publikacji: 15.11.2017

Zarząd PROCHEM S.A. (“Emitent”) przekazuje korektę raportu za III kwartał 2017 r., opublikowanego przez Emitenta w dniu 14 listopada 2017 r. Korekta związana jest z błędem zawartym w zestawieniu zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące. W raporcie za III kwartał 2017 r. nie podano ilości akcji, które są w posiadaniu członka Rady Nadzorczej pana Marka Garlińskiego w ilości 88.000 szt. Informacja ta była podana w raporcie za pierwsze półrocze 2017 r., nie została jednakże przeniesiona do raportu za III kwartał 2017 r.

Powyżej opisana korekta nie ma wpływu na wartości zawarte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W systemie ESPI Zarząd Spółki przekaże skorygowany raport za trzeci kwartał z wyżej opisaną zmianą.