Menu Zamknij

Korekta raportu nr 1/2016 – rozszerzenie treści raportu o informację o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne


Korekta raportu nr 1/2016 – rozszerzenie treści raportu o informację o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne

Data publikacji: 23.03.2016

Spółka PROCHEM S.A. przesyła korektę raportu nr 1/2016 polegającą na uzupełnieniu raportu o informację o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. Członek Rady Nadzorczej w okresie od 09.09.2015 r. do 21.10.2015 r. dokonał kupna akcji spółki PROCHEM S.A. w wyniku transakcji na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w następujący sposób:

  • kupno w dniu 09.09.2015 r. 76 szt. akcji w cenie 18,10 zł za akcję
  • kupno w dniu 15.09.2015 r. 50 szt. akcji w cenie 18,05 zł za akcję
  • kupno w dniu 17.09.2015 r. 50 szt. akcji w cenie 18,06 zł za akcję
  • kupno w dniu 22.09.2015 r. 74 szt. akcji w cenie 17,00 zł za akcję
  • kupno w dniu 07.10.2015 r. 150 szt. akcji w cenie 16,40 zł za akcję
  • kupno w dniu 21.10.2015 r. 100 szt. akcji w cenie 16,40 zł za akcję