Menu Zamknij

Korekta Raportu Bieżącego nr 7/ 2010


Korekta Raportu Bieżącego nr 7/ 2010

Data publikacji: 24.06.2010

Spółka PROCHEM S.A uzupełnia raport bieżący dotyczący treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. dopisując:

  • uchwały porządkowe
  • uchwały dotyczące poprawek w treści projektowanych uchwał nr 1, 9, 11
  • ilości głosów przy każdej uchwale

Treść uchwał