Menu Zamknij

Informacje dotyczące dywidendy wpłacanej przez PROCHEM S.A. w dniu 15 lipca 2016 r.


Informacje dotyczące dywidendy wpłacanej przez PROCHEM S.A. w dniu 15 lipca 2016 r.

Data publikacji: 11.06.2016

Zarząd PROCHEM S.A., w związku z podjęciem przez ZWZ Uchwały nr 16 z dnia 11 czerwca 2016 r. o wypłacie dywidendy, informuje co następuje:


• wysokość dywidendy – 6.193.050,00 PLN;
• wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję – 1,59 PLN;
• liczba akcji objętych dywidendą – 3.895.000 akcji;
• dzień ustalenia prawa do dywidendy – 30 czerwca 2016 r.;
• termin wypłaty dywidendy – 15 lipca 2016 r.