Menu Zamknij

Informacja Zarządu PROCHEM S.A. dotycząca propozycji wypłaty dywidendy za rok 2017 oraz skupu akcji własnych


Informacja Zarządu PROCHEM S.A. dotycząca propozycji wypłaty dywidendy za rok 2017 oraz skupu akcji własnych

Data publikacji: 04.12.2017

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01 grudnia 2017 roku, Zarząd zaprezentował rozliczenie środków otrzymanych na podstawie wyroku sądowego, wydanego w sprawie z powództwa Emitenta p-ko PERN S.A., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

Po dokonaniu, z ww. środków, spłaty zobowiązań zaciągniętych w trakcie realizacji i rozliczenia kontraktu zawartego z PERN S.A. oraz odprowadzeniu należnych podatków, w Spółce pozostanie kwota około 22 mln PLN, którą Zarząd Emitenta będzie rekomendował do wypłaty dla akcjonariuszy w następujący sposób:

  • 14 mln PLN z przeznaczeniem na skup akcji własnych w celu umorzenia;
  • 8 mln PLN z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

Wypłata ww. kwot nie ograniczy możliwości dalszego organicznego rozwoju Spółki.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.