Menu Zamknij

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data publikacji: 05.06.2019

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 05 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) przekazane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Marka Garlińskiego – Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu (plik do pobrania).