Menu Zamknij

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data publikacji: 24.11.2016

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 24 listopada 2016 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).

Powiadomienia zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze:
Michał Suflida – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Iwona Suflida – osoba blisko związana z ww. członkiem Rady Nadzorczej


Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu (plik do pobrania nr 1plik do pobrania nr 2).