Menu Zamknij

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR


Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data publikacji: 23.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).


Powiadomienia zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:
Jarosław Stępniewski – Prezes Zarządu Emitenta;
Marek Kiersznicki – Wiceprezes Zarządu Emitenta;
Krzysztof Marczak – Wiceprezes Zarządu Emitenta;
Marek Garliński – Prezes Rady Nadzorczej Emitenta;
Andrzej Karczykowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta;
Maciej Kalita – Prokurent, Dyrektor ds. Zarządzania Produkcją w Spółce Emitenta;
Grzegorz Kobyłecki – Prokurent, Dyrektor Oddziału Prochem Projekt;
Barbara Auguścińska-Sawicka – Prokurent, Główna Księgowa


Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.