Menu Zamknij

Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce


Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce

Data publikacji: 02.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 15 z dnia 02 marca 2018 r., informuje, że w dniu w dniu 23 marca 2018 r., Spółce doręczono, złożony przez akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie pozew:

  • o ustalenie, że uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu PROCHEM S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, została podjęta;
  • o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu PROCHEM S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, ewentualnie o uchylenie ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 r.


Sąd udzielił Spółce 21 dniowego terminu na złożenie odpowiedzi.