Menu Zamknij

Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce


Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce

Data publikacji: 23.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka) informuje, że w dniu 01.03.2018 r., pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, poinformował Emitenta o złożeniu, przez ww. Akcjonariusza, przeciwko Emitentowi, pozwu:

– o ustalenie, że uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu PROCHEM S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, została podjęta;
– o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu PROCHEM S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, ewentualnie o uchylenie ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r.


W ocenie Zarządu Emitenta powyższa okoliczność nie wpływa na obowiązek Zarządu realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania Zarządu PROCHEM S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zgodnie z raportem bieżącym nr 14 /2018 z dnia 28 lutego 2018 r.