Menu Zamknij

Doręczenie Spółce skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny


Doręczenie Spółce skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny

Data publikacji: 06.04.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 16 / 2018 z dnia 19 marca 2018 r., informuje, że w dniu 05 kwietnia 2018 r., doręczono pełnomocnikowi Spółki odpis, wniesionej przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu PERN S.A., skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19 / 2017 z 30 października 2017 r.

Po zapoznaniu się z treścią skargi Spółka będzie miała możliwość złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną