Menu Zamknij

PROCHEM członkiem Zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych


PROCHEM członkiem Zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych

Data publikacji: 21.07.2016

Minister Energii powołał zespół doradczy, którego zadaniem jest analiza i przygotowanie warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR). Wśród ekspertów w zespole znalazł się również PROCHEM S.A. reprezentowany przez Marka Tarkę.

 

 

20 lipca 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie oraz wręczenie nominacji ekspertom, którzy wejdą w jego skład. Powołanie zespołu to jednocześnie moment rozpoczęcia prac nad pierwszym, od czasu transformacji ustrojowej Polski, tak znaczącym programem badań nad nowymi technologiami reaktorowymi. Stawia to tym samym nasz kraj w gronie państw wdrażających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe. Członkowie zespołu to doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach z takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań Jądrowych, PROCHEM S.A. (reprezentowany przez Marka Tarkę), czy Energoprojekt-Warszawa S.A.
Zadaniem zespołu będzie przedstawienie rekomendacji najefektywniejszej ścieżki wykorzystania możliwości rodzimej nauki i biznesu w tym przedsięwzięciu oraz analizę potencjału rynkowego wdrożenia tej technologii, produkcji i sprzedaży.

Ministerstwo Energii podjęło decyzję o rozpoczęciu projektu oceny potencjału HTR z uwagi na możliwości, jakie daje ta technologia, a w szczególności jej ogromną wartość dla zastosowań przemysłowych, o charakterze kogeneracyjnym. HTR pracuje w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 500-1000 0C, co pozwala na wykorzystanie go przede wszystkim jako źródło ciepła przemysłowego. Pozwoli to m.in. w przyszłości na znaczną redukcję importu gazu ziemnego używanego jako źródła ciepła w przemyśle chemicznym.
Zainteresowanie udziałem w polskim przedsięwzięciu wyraziły już firmy brytyjskie i francuskie agencje rządowe, a na świecie powstało już kilka reaktorów badawczych w technologii HTR chłodzonych gazowym helem.

Celem polskiego projektu jest wdrożenia takich reaktorów jako źródła ciepła dla przemysłu. Jednocześnie chcemy jednak prowadzić prace badawcze nad jeszcze bardziej nowatorskimi rozwiązaniami. Tak właśnie powinna wyglądać efektywna współpraca nauki z przemysłem: duże inwestycje w sprawdzonych technologiach powinny napędzać wdrożenia pilotażowe nowych technologii i prace badawcze nad technologiami przyszłości. – wyjaśnia Przewodniczący Zespołu, prof. Grzegorz Wrochna z NCBJ.

***

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe zaliczane są do reaktorów tzw. Generacji IV. Prace nad tymi konstrukcjami prowadzone są m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Japonii, Chinach czy Korei Płd. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych w energetyce reaktorów lekkowodnych, ich główną zaletą jest możliwość wytwarzania ciepła o bardzo wysokiej temperaturze rzędu 500-1000oC. Pozwala to na wykorzystanie go jako efektywnego źródło ciepła przemysłowego, które konieczne m.in. w procesach chemicznych (np. wytwarzanie wodoru, zgazowanie węgla i wiele innych). Jest również bardzo bezpieczny – jego konstrukcja pozwala bez ryzyka umieścić go w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, dzięki czemu unika się strat na przesyle energii.

PROCHEM S.A. od wielu lat uczestniczy w polskich i zagranicznych projektach badawczych związanych z zagadnieniami energetyki jądrowej oraz tematami reaktorów wysokotemperaturowych (m.in. projekt krajowy o akronimie HTRPL, projekt europejski NC2I-R).

Żródło: http://www.me.gov.pl/node/26197