Menu Zamknij

Nowy certyfikat zarządzania BHP


Nowy certyfikat zarządzania BHP

Data publikacji: 19.08.2020

PROCHEM S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oraz będąc świadomy konieczności zapewnienia swoim pracownikom oraz podmiotom współpracującym najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy ISO-45001:2018.

 

 

W wyniku audytu, który odbył się w lipcu 2020 r. i został przeprowadzony przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, PROCHEM S.A. uzyskał certyfikat potwierdzający, że systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.

Wdrożenie systemu wraz z uzyskaniem certyfikatu pozytywnie wpłynie na postrzeganie PROCHEM S.A. jako odpowiedzialnego pracodawcy, partnera biznesowego, a także ugruntuje silną pozycję firmy na wymagającym rynku firm świadczących kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz realizacji inwestycji.