Menu Zamknij

Napęd atomowy dla przemysłu


Napęd atomowy dla przemysłu

Data publikacji: 10.10.2013

Minął już rok prac konsorcjum HTRPL w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zadania badawczego „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych”1. Tymczasem z dniem 1 października 2013 rozpoczęły się prace nad europejskim projektem o akronimie NC2I-R2 (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – Research). Oba projekty dotyczą wykorzystania kogeneracji nuklearnej, opartej na technologii reaktorów wysokotemperaturowych (HTR – High Temperature Reactor), do wytwarzania energii elektrycznej jak również energii cieplnej o wysokim potencjale temperaturowym dla przemysłu.

 

 

Spośród polskich partnerów w obu projektach uczestniczą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz PROCHEM Spółka Akcyjna (PROCHEM).

AGH jest liderem projektu HTRPL, NCBJ projektu NC2I-R, a PROCHEM przewodniczy zespołowi zadaniowemu NC2I (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative), utworzonemu w ramach SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) europejskiej platformy technologicznej zrównoważonego rozwoju energii nuklearnej. AGH i NCBJ uczestniczą w pracach tego zespołu.

Zadania PROCHEM w ramach projektu HTRPL to wstępna analiza w zakresie wykorzystania w Polsce układów kogeneracyjnych w przemyśle, z uwzględnieniem perspektywy wykorzystania ciepła z reaktorów HTR oraz przedstawienie elementów strategii wdrożenia w Polsce w perspektywie kilkunastu lat reaktorów HTR w układach kogeneracyjnych.

Pierwsze zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem i PROCHEM przekazał partnerom konsorcjum swój raport dotyczący selekcji potencjalnych odbiorców przemysłowych ciepła z reaktora HTR oraz uwarunkowań lokalizacji reaktora i przesyłania ciepła do odbiorców.

Zadania PROCHEM w ramach projektu NC2I-R to mapowanie i analiza europejskich zakładów przemysłowych pod względem ewentualnej lokalizacji demonstracyjnego reaktora HTR w układzie kogeneracyjnym (Mapping and analysis of European sites) oraz współpraca z tak zwaną, grupą użytkowników końcowych (End-User Group management) tej technologii.

Oba te zadania będą realizowane w oparciu o rezultaty ukończonego w 2011 roku projektu o akronimie EUROPAIRS2, w którym uczestniczyli zarówno AGH jak i PROCHEM. W ramach tego projektu przeanalizowano możliwości zastosowania układów kogeneracyjnych dla celów przemysłowych, jakżeby inaczej w XXI wieku, poprzez zastosowanie atomowego źródła energii, w postaci reaktora wysokotemperaturowego HTR.


Tekst: Marek Tarka

1 Zadanie to posiada nr 1 spośród dziesięciu zadań strategicznego projektu badawczego „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”. Wszystkie zadania wymienione są na stronie internetowej NCBR http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/technologie-wspomagajace-rozwoj-bezpiecznej-energetyki-jadrowej/
2 Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach 7 programu ramowego.