Menu Zamknij

Nagroda w konkursie „Budowa Roku 2009”


Nagroda w konkursie „Budowa Roku 2009”

Data publikacji: 29.06.2010

PROCHEM S.A. znalazł się wśród laureatów tegorocznego konkursu „Budowa Roku”. Spółka otrzymała Nagrodę II stopnia, w kategorii obiekty przemysłowe, za budowę Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie.

 

Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na budowie których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. W ciągu ostatnich lat konkurs ten stał się jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.

W tegorocznej jubileuszowej XX edycji konkursu do trzeciego, ostatecznego etapu zakwalifikowało się 60 budów, zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów oraz samorządy terytorialne. Nagrodzone i wyróżnione zostały budowy w dziewięciu kategoriach (budownictwo mieszkaniowe, biurowe, przemysłowe, użyteczności publicznej, szkolne i sportowe, rewaloryzowane oraz drogowo-kolejowe). Zgłoszone budowy charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków pracy, organizacji procesu budowy i czasu realizacji. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 29 czerwca br. w Domu Technika NOT w Warszawie.