Menu Zamknij

LEED – certyfikat dla „zielonych budynków”


LEED – certyfikat dla „zielonych budynków”

Data publikacji: 30.03.2017

Najnowsze trendy wskazują, że coraz większe znaczenie w budownictwie zaczynają odgrywać aspekty ekologiczne odnoszące się zarówno do etapu projektowania, jak i samej realizacji inwestycji. Kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem stają się wyznacznikiem nowoczesnych obiektów – przyjaznych dla otoczenia oraz samych ich użytkowników. Najlepszą oceną i wyróżnieniem dla „zielonych budynków” są przyznawane certyfikaty, a jednym z nich jest prestiżowy, międzynarodowy certyfikat LEED.

 

 

System LEED (skrót od Leadership in Energy and Environmental Design) stworzony został w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku przez USGBC – U.S. Green Building Council. Jest to obecnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów certyfikacji ekologicznej budynków. O popularności systemu świadczy prawie 25 000 zarejestrowanych do certyfikacji projektów oraz prawie 160 000 konsultantów z całego świata. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki różnego typu – od przemysłowych po mieszkalne. W Europie do World Green Building Council należy aż 25 krajów, w tym również od 2006 r. Polska, kiedy to zostało zawiązane Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

LEED to wielokryterialna certyfikacja obiektów budowlanych oceniająca środowiskowe aspekty budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia. Wśród głównych grup zagadnień ocenianych certyfikacją znajdują się: zrównoważony teren, efektywna gospodarka wodna (WE), energia i atmosfera (EA), materiały i zasoby (MR), jakość środowiska wewnętrznego (IEQ), innowacja w projektowaniu (ID) oraz regionalne priorytety (RPC).

LEED w projektach realizowanych przez PROCHEM
Pierwszym w dorobku naszej firmy zaprojektowanym i wybudowanym obiektem podlegającym certyfikacji była, należąca do firmy MARS, fabryka wyrobów czekoladowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana w miejscowości Kożuszki-Parcel pod Sochaczewem. Rozbudowa fabryki otrzymała certyfikat LEED na poziomie Platinum. Warto podkreślić, że jest to pierwszy w Polsce całkowicie przemysłowy obiekt z zielonym certyfikatem LEED na poziomie Platinum, a jednocześnie to jeden z siedmiu najwyżej ocenionych obiektów przemysłowych na świecie w ramach certyfikacji LEED.
Drugim obiektem jest rozbudowa Zakładu Goodrich Aerospace Poland w Tajęcinie. Obecnie został zakończony etap Design Review oraz trwa kompletowanie dokumentacji potrzebnej do zamknięcia etapu Construction Review.
Nad kompletacją wymaganych dokumentów oraz nadzorem nad przestrzeganiem i wypełnianiem zasad objętych wymaganiami LEED przez wszystkich podwykonawców na obu placach budowy w Kożuszkach i Tajęcinie czuwał Mateusz Grzybowski.

Certyfikacja LEED dla każdego obiektu obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie (Design Review) certyfikacji podlega projekt. W drugim etapie (Construction Review) certyfikacji podlega budowa ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i przestrzegania przez wszystkich wykonawców/podwykonawców szeregu wymagań.