Menu Zamknij

Konferencja „Biopaliwa Transportowe”


Konferencja „Biopaliwa Transportowe”

Data publikacji: 24.10.2023

27-28 września br. PROCHEM S.A. jako Partner wydarzenia brał udział w konferencji „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Spotkanie organizowane było przez Krajową Izbę Biopaliw w Łochowie.

 

Tegoroczna, XII edycja konferencji zgromadziła około 180 uczestników reprezentujących zarówno sektor wytwórczy biokomponentów, jak i olejarski, gorzelniczy, paliwowy, technologiczny i inżynieryjny, szeroko pojętego otoczenia rolnictwa, a także polityków, przedstawicieli administracji publicznej oraz krajowych i ogólnoeuropejskich organizacji branżowych.

Udział już w kolejnej konferencji branżowej organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, stanowił dla PROCHEMU wyjątkową szansę na dogłębne poszerzanie wiedzy o polskim rynku biopaliw, oraz umożliwił merytoryczne rozmowy i dyskusje wraz ekspertami, prelegentami i pozostałymi uczestnikami spotkania.

Wyjątkowe zainteresowanie tegorocznym wydarzeniem stanowi dowód, że polski sektor biopaliwowy, w którym PROCHEM S.A. jest czynnym i aktywnym uczestnikiem od wielu lat, rozwija się w dalszym ciągu z korzyścią zarówno dla gospodarki, jak i ochrony środowiska.