Menu Zamknij

BIM4EEB – aktualności dotyczące międzynarodowego projektu


BIM4EEB – aktualności dotyczące międzynarodowego projektu

Data publikacji: 22.03.2021

Pod koniec 2020 roku PROCHEM odbył pierwszą wizytę techniczną w polskim obiekcie pilotażowym projektu BIM4EEB. Jako pokazowy punkt odniesienia dla działań renowacyjnych w programie wspierającym funkcjonalność BIM w procesie renowacji budynków została wybrana nieruchomość położona w Chorzowie.

 

Podczas spotkania w Chorzowie przeprowadzono szereg czynności, które miały na celu przygotowanie procesu instalacji dla urządzeń działających w systemie Samsung SmartThings, który to został wybrany dla polskiego obiektu pilotażowego.

Działania PROCHEMU w ramach wizyty w chorzowskim budynku skoncentrowane były na inspekcji pomieszczeń wspólnych budynku mieszkalnego, w tym części wejściowej, głównej klatki schodowej, a także pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w piwnicy i na poddaszu.
Wizyta potwierdziła techniczną możliwość instalacji centralnych elementów systemu w obrębie szachtów technicznych umiejscowionych w przestrzeniach wspólnych budynków. Przeprowadzone testy łączności urządzeń oraz połączenia z Internetem wypadły pozytywnie.

Efektem końcowym projektu BIM4EEB będzie podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców modernizowanych obiektów oraz zapewnienie zmniejszenia kosztów utrzymania budynków. Koniec projektu przewidywany jest na czerwiec 2022 roku.