Menu Zamknij

Astrum Business Park uzyskał certyfikat BREEAM FINAL na poziomie Very Good


Astrum Business Park uzyskał certyfikat BREEAM FINAL na poziomie Very Good

Data publikacji: 24.04.2017

W kwietniu 2017 r. budynek biurowo-usługowy Astrum Business Park zlokalizowany w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95 uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM FINAL na poziomie „Very Good”.

 

 

Astrum Business Park to nowoczesny kompleks biurowy klasy A, o powierzchni ponad 20 tys. m2, znajdujący się w jednej z większych i bardziej cenionych stref biznesowych Warszawy. „Naszym założeniem było, aby podczas trwania całej inwestycji wyjątkową uwagę skupić na założeniach związanych ze zrównoważonym budownictwem. Dzięki temu, Astrum Business Park, obiekt spełniający wysokie standardy zielonego budownictwa jest jednym z najbardziej nowoczesnych biurowców – przyjaznych dla otoczenia oraz samych jego użytkowników. Dzięki wdrożonym innowacyjnym i proekologicznym rozwiązaniom zarówno na etapie projektowania, jak i samej realizacji – Astrum Business Park uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie „bardzo dobrym”, mówi Krzysztof MarczakPrezes Irydion Sp. z o.o. – inwestora obiektu.

BREEAM to system oceny jakości budynków ceniony przez inwestorów zarówno w Europie, jak i na świecie. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportów potwierdzających zgodność realizacji inwestycji ze stawianymi wymaganiami. Inwestycja poddawana jest pięciostopniowej ocenie punktowej w 10 kategoriach środowiskowych: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, ekologia i użytkowanie gruntów, zanieczyszczenia oraz innowacyjność. Punkty są sumowane, a następnie przeliczane na wynik końcowy, któremu odpowiada określony poziom certyfikatu. Obecnie jest najpopularniejszym systemem certyfikacji obiektów stosowany w Europie.

Certyfikat BREEAM FINAL przyznany Astrum Business Park, jest wynikiem długookresowego postępowania zgodnego z procedurą certyfikacji BREEAM Europe Commercial 2009, obejmującego zakończoną raportem fazę projektową (Design Stage) i zakończoną raportem fazę realizacyjną (Post-Construction Stage).
W czerwcu 2015 r. Astrum Business Park otrzymał certyfikat BREEAM INTERIM na poziomie „Very Good” dla fazy projektowej Design Stage. Zwieńczeniem procesu jest uzyskanie certyfikatu BREEAM FINAL dla fazy realizacyjnej Post-Construction Stage dotyczącej zrealizowanej części kompleksu, również z oceną „Very Good”. Podczas procesu certyfikacji współpracowano z konsultantami Sweco Consulting Sp. z o.o.

Inwestorem Astrum Business Park jest IRYDION Sp. z o.o. Jej udziałowcami są LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PROCHEM S.A. – który zaprojektował, a następnie zrealizował obiekt w formule GRI. Projekt Astrum jest pionierski ze względu na zastosowanie nowoczesnej idei zintegrowanego procesu inwestycyjnego opartego na koncepcji BIM. Realizacja obiektu została również doceniona w postaci uzyskanej w 2016 r. prestiżowej nagrody II stopnia „Budowa Roku 2015” przyznawanej przez PZITB.