Prochem - defining the future

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Zgodnie z uchwałą podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku, Zarząd Spółki postanowił rozpocząć procedurę skupu akcji własnych… więcej