Prochem - defining the future

BIM4EEB - międzynarodowy projekt PROCHEMU

PROCHEM S.A. jest partnerem w europejskim projekcie BIM4EEB – programie wspierającym funkcjonalność BIM w procesie renowacji budynków. więcej