Prochem - defining the future

BIM4EEB – aktualności dotyczące międzynarodowego projektu

Pod koniec 2020 roku PROCHEM odbył pierwszą wizytę techniczną w polskim obiekcie pilotażowym projektu BIM4EEB. Jako pokazowy punkt odniesienia dla działań renowacyjnych w programie wspierającym… więcej