Prochem - defining the future

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Zgodnie z uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. w dniu 26 stycznia 2018 r., Zarząd Spółki postanowił rozpocząć procedurę skupu akcji własnych… więcej