Prochem - defining the future

"Obiekty Inżynierskie Wyszehradzkiej Czwórki" razem z krakowską spalarnią

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie znalazł się w IV tomie książki „Obiekty Inżynierskie Wyszehradzkiej Czwórki" będącej propagatorem polskiej myśli technicznej… więcej